Πτυχία ισπανικής γλώσσας

Τα διπλώματα της ισπανικής γλώσσας είναι τρία. Οι εξετάσεις για τα διπλώματα αυτά διοργανώνονται από το πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα και αναγνωρίζονται από το ισπανικό κράτος. Τα διπλώματα είναι τα εξής:
Τα πτυχία του πανεπιστημίου ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ:

1. Certificado Inicial (CIE)
2. Diploma Intermedio (DIE)
3. Diploma Superior (DSE)

Το δίπλωμα Certificado Inicial εξασφαλίζει στον υποψήφιο τη γνώση της βασικής δομής της ισπανικής γλώσσας. Ο κάτοχος του διπλώματος μπορεί να ανταπεξέλθει σε βασικές επικοινωνιακές ανάγκες. Το δίπλωμα αυτό εξασφαλίζει ένα στοιχειώδες επίπεδο γνώσης.
Το δίπλωμα Diploma Intermedio(Basico)είναι παρόμοιο με το first certificate του Cambridge. Ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει πολύ καλά την ισπανική γραμματική και να μπορεί να κάνει διαλογο στα ισπανικά, με σχετική ευκολία.
Το δίπλωμα Diploma Superior είναι παρόμοιο με το Certificate of proficiency in English. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει τέλεια την ισπανική γλώσσα, να μπορεί να κάνει διάλογο για όλα τα ζητήματα, ακόμη και να συμμετέχει σε συζητήσεις υψηλού επιπέδου.

Τα κρατικά πτυχία γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), είναι τα εξής:
Το υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων της Ελλάδος παρέχει εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων της ισπανικής γλώσσας. Το Β2 εξασφαλίζει καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας. Το Γ1 εξασφαλίζει πολύ καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας και το Γ2 άριστη γνώση της ισπανικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει ταχύρρυθμα προγράμματα εκμάθησης ώστε να κερδίσει χρόνο. Επίσης υπάρχει η επιλογή των ιδιαίτερων μαθημάτων ή των μαθημάτων σε κάποιο φροντιστήριο.

Forums

Tags

Άρθρα σχετικά με "Πτυχία ισπανικής γλώσσας"

 • Πτυχία γαλλικής γλώσσας

  Τα πτυχία της γαλλικής γλώσσας χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το φορέα και με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας.

 • Γιατί πρέπει να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες;

  Οι περισσότεροι γονείς αναρωτιούνται γιατί πρέπει ένα παιδάκι να μαθαίνει μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες. Δεν υπάρχει "πρέπει" αλλά "θέλω". Η γνώση ξένων γλωσσών είναι διασκεδαστική αλλά και χρήσιμη. Το παιδάκι θα μπορεί να επικοινωνεί με ανθρώπους άλλων χωρών και πολιτισμών.

 • Δίγλωσσα παιδιά

  Συχνό είναι στη σύγχρονη εποχή το φαινόμενο να παντρεύονται άνθρωποι από διαφορετικές χώρες. Κατά συνέπεια οι γονείς ενός παιδιού να μιλάνε διαφορετικές γλώσσες.

 • Διπλώματα της ρωσικής γλώσσας

  Τα διπλώματα που πιστοποιούν τη γνώση της ρώσικης γλώσσας είναι αυτά που πιστοποιούνται από το ρωσικό κρατικό σύστημα ελέγχου γνώσεων των πολιτών ξένων χωρών και αυτά που χορηγούνται απ' το ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών.

 • Πτυχία αγγλικής γλώσσας

  Υπάρχουν πολλά πτυχία αγγλικής γλώσσας. Κάθε πτυχίο αγγλικών έχει άλλο βαθμό δυσκολίας, άλλο επίπεδο γνώσεων και άλλη χρησιμότητα.